Обратен инженеринг на Врил

The Врил чиния


Каквото се създава енергия в чинийката ще изтече извън чинията, в атмосферата. Този теч ще отблъсне атмосферата и даде чиния лифт.Енергията ще има разпознаваем подпис, който може да се качват и декодиран от инструменти, носени от чинийката. Това предаване и приемане линия осигурява общ механизъм за обратна връзка, който може да се използва за контрол на силата на електрическото поле се генерира от чинийката, както и формата на електрическото поле и посоката на чинийката е. Тази теория обяснява „батерия и приемник“ елемент на дизайна Врил чиния, както е показано в най-известните схемата по-долу. Таксата, получена от „външния“ отслабва или увеличава енергията, която се излъчваше от „отвътре.“

Брой Английски Немски
1 Звънец Glocke
YX – Pole YX – Pol
XY – Pole XY – Pol
2 Main-и Startup Generator Haupt-ф. Anlaß Generator
3 Bell корпус Glockenmantel
4 Vibrations вътрешната спирка Schwingungseinschluß
5 Рама RAHMEN
6 Спининг тялото Drehkörper
7 Електромагнити Elektromagnete
8 Electric [Speicher = клетка съхранение]
и приемник, т.е. батерии
Stromspeiser ф. Aufnehmer
9 Вакуум Вакуум
10 Vibrations щит Schwingungspanzer
Двигател Triebwerk

Батериите също действат като приемници, и ако таксата получил е висока, плътността на електрическата мрежа е висока и този занаят се движи бързо. Над определен праг, това води до по-ниски разходи на електромагнитите от механизъм за обратна. Това причинява занаята да се забави.Ако таксата получи е ниско, плътността на електрическата мрежа е ниско и кораба се движи достатъчно бавно, че скоростта на ротора може да се увеличи. Имайте предвид, че една по-голяма скорост на ротора ще доведе до по-ожесточена конкуренция и по-висока скорост, докато някакъв праг е достигнат и занаята отново се забавя. Ръчни бутони ще имат приоритет пред тази основна обратна връзка.

Шуман Параметри
Исторически погледнато, това е от значение, че професор WO Шуман, който е проектирал електрическа батерия за нацистите, подобен на батерията Врил, бил доведен в Съединените щати след Втората световна война като част от Проект Кламер. Неговата специалност беше антени.Това показва, че той е знаел нещо за радиовълни и може да знае нещо за приемник елемент на батерията Врил.

Резонансът на Шуман е около 7,5 Hz. Дължината на вълната е просто скоростта на светлината (SOL), разделено на честотата. Това излиза 186282 мили в секунда, разделена на 7,5 = 24 837миля, което е около обиколката на Земята. Това означава, че енергията на вълната прави пълен оборот на земята без разграждане. 7.5 Hz резонансна честота е действително орбита 512миля над земната повърхност: междинна точка на височината на атмосферата, където колани Ван Алън започват.

A чиния инженер може да използва резонанса на Шуман като ръководство. По този начин, Слънцето може да бъде сравнена с областта в основата на занаята, а атмосферата, или най-малко на изолационния с въздушна междина между положителния полюс на йоносферата и заземяването на повърхността на Земята, ще бъде най-интериор участъка на ротор.

Ако чинийката има външен диаметър от 50 метра, с диаметър на централната сърцевина 10 фута, това оставя двадесетфута от двете страни на ротора. В средата точка на „атмосферата“ или ротора е на 10 метра. Добави към това 5 фута, което е половината от диаметъра ядро, и това прави атмосферата орбита с радиус от 15 метра. Обиколката на тази орбита е около 100 фута.

Използването морски мили, има 6076 фута до една миля. Орбиталната обиколката на стофута дава съотношение 100/6076. Тъй като това ще се използва за разделяне на скоростта на светлината, ние може да се обръща и вместо размножават. Това дава честота: 186282 мили в секунда х 60.76 = 11318494 Hz, или 11.318 MHz. Тази честота е в спектъра „къси радио вълни“, точно под микровълни. The резонансната честота на космическия кораб е много висока в сравнение със Земята, тъй като плавателният съд е много по-малък, отколкото на Земята. Оказва се, че това е за радиация честотата на магнитосферата на Юпитер. Разликата е в енергетиката: радиацията, идваща от Юпитер е много слаб в сравнение с концентрирана мощност чинийката си.

След това, скоростта на ротора се изчислява. Инженерът по чиния реши, че трябва да се върти на 10 000 оборота в минута (RPM). С орбита или въртене е 100 фута, това излиза 10 000 х 100 = 1.0 милиона фута в минута, или 16 666 фута в секунда. В м, това е 16666 / 3.28 = 5081 м на секунда. Сравнете това скоростта на водород ускорява чрез електрическо поле на 1 волт: 13800метра в секунда. 10,000 об е в приблизителни на този основен един електрон-волта водород разходи.

На „атмосферата“ има електрически потенциал на 200 волта на метър. Инженерът реши, че за да отблъсне атмосферата на ротора трябва да отговаря на този потенциал. Вместо да се увеличи скоростта на ротора, които вече ще бъдат бутане механичното плика при 10 000 оборота в минута, електромагнити чинийката ще трябва да бъдат засилени. Първо, трябва да се изчислява за основния електронен път две величини: магнитното поле и електрическа сила на полето.

Магнитното поле, в Вебер на квадратен метър, е:

M / (T х Q) = 9,11 х 10 -31 / [1 х 1,602 х 10 -19 ] = 1 / (1,7585 х 10 11  )

Q е продиктувано от случая на водородни йони бомбардирани от електрони. T е 1 секунда, и М е масата на електрони.

Напрегнатостта на електрическото поле на разстояние от 5 081 метра в секунда, в волта на метър, е:

ML / (T 2 х Q) = 9,11 х 10 -31 х 5081 / [1 х т.н.] = 1/34609469

В това уравнение фактор L е дължината в метри на пътя на електрони. Тези уравнения са валидни за един електрон водород. Ние сега мащабирате тези резултати от електронна плътност на плазмата водород в обем, като се предполага, че атмосферния въздух в чиния скелетът става йонизиран под властта. За един кубичен метър на електронна плътност на плазмата е 10 26 куб корен дава линейна мярка.:

10 26 на метър кубчета (плазма) = куб корен = 464158883 електрони на метър (плазма)

Това след това се превръща в мащабен фактор за нашите резултати. Така електрическият потенциал на плазмата е:

464158883/34609469 = 13.41 волта на метър

Магнитното поле е:

464 158 883 / (1,7585 х 10 11 ) = 0.0026395 Вебер на квадратен метър
0.0026395 х 10 000 = 26.39 гауса

За да отговори на атмосферния потенциал на 200 волта на метър, ние се нуждаем 200 / 13,41 = 14,91 пъти по-голяма мощност. Така електромагнитите ще създават магнитно поле на 26.39 х 14.91 = 393 гауса. Това допълнително напрежение компенсира умерена (но постижимо), скоростта на въртене на ротора, е 10 000 оборота в минута. По този начин, резонансната честота на 11.318 MHz за ротор чинийката ще резонират с атмосферата на 200 волта на метър, ако ротора се върти с 10 000 оборота в минута и електромагнитите произвеждат близо 400 гауса.

Невярно Strength
електромагнитите изглеждат като те ще прокара ротора около доста добре, но те ​​имат нещо общо с заредените йони във вътрешността на ротора? Отговорът идва чрез интересен експеримент, проведен в Румъния. Изследователи създадоха клиновидна електромагнит, за да видите, ако те биха могли да се измери магнитното поле около немагнитен алуминиева топка се потапя в магнитна течност.

Магнитната таксата върху тяхната платформа е 150 000 до 200 000 ампер сука на метър. Това може да се превърне oersteds, които са еквивалентни на Гаус, както следва:

200 000 A / m / 100 = 2,000 ампер сука на cm
2000 / cm / 0,795 = 2,515 oersteds / гауса

Електромагнита използва в експеримента има по-голяма плътност на потока от електромагнита Врил (поне предназначени тук), но това е физически малък. В експеримента контейнер се поставя между полюсите на електромагнит. След това алуминиева топка се поставя в контейнера, след като магнитното поле е било включено. Топката се отпусна на „равновесие“ точка в магнетизираната течността: около 4 см от дъното на съда. По-силен магнитно поле се вцепени течността повече и топката дойде на почивка в по-висока точка от дъното.
Румънският експеримента. Клиновидна електромагнит е показано,
заедно с контейнера на магнитна течност в центъра (1),
и немагнитен алуминий топката (2), който в крайна сметка се спира чрез магнитни течността.

Електромагнитите на Врил занаята, с рейтинг от 400 гауса, ще имат малко, ако всяко засмукване на газа ефект върху всяка плазма, съдържаща се в чиния скелета. Формата на електромагнитите Врил ясно показват, че те са предназначени за шофиране на самия ротор. Десет електромагнити по периметъра на плавателния съд ще пазят на ротора става, докато по време на полет.

Колко ампера ще карам електромагнит Врил? Следното уравнение може да се използва за oersteds:

H = (0,4 пи NI) / л.

N е броя на навивките на жицата (които могат да бъдат настроени да типична стойност от 2500); I е пиковия ток в ампери (950 ампера за висок ток мощност клетки); и L е средната магнитен път в сантиметри покрай соленоид. Човек може да предполагам, че дължината на соленоид за всеки Врил електромагнит е един крак, въз основа на височината на магнит гръбначния стълб. Това се превежда като 30.48см. По този начин:

H = (0.4 х пи х 2500 х 950) / 30,48 = 97910 oersteds / гауса

Намагнитване на насищане на желязо е 21 000 гауса. Обикновено магнити не надхвърлят една-трета от тази стойност. За да настроите тази до 400 гауса един може да се досетите, че нацистите не са имали 950-усилвател батерии. Съотношението на 97910/400 е 244.7, така модифицирана батерия ток от 950 / 244,7 = 3,8 ампера се вписва в сметката. Това може да изглежда като малка стойност, но не забравяйте, че 200 волта на метър се генерират и това е напрежението, а не на силата на тока, която създава високо напрежение. Дръжте сегашното ниско, запази напрежението високо, и на плавателния съд трябва да се задвижи.

Modulation
голямата част от информацията се изпраща при високи честоти. A висока честота синусоида носи в себе си никаква информация, различна от тривиалната факта, че съществува трептенията. За да изпратите информация на вълната трябва да се дава някакъв вид динамична форма. Ако формата променя след това става информация. Това е известно като модулация. Има различни видове модулация: амплитуда, честота и фазова модулация.

Забележете, в схемата по-горе Врил че всеки полюс на всеки електромагнит е свързано с батерията. Това изглежда странно, защото електромагнит има само един соленоид, и той ще бъде свързан към един партерен и мощност връзка. Какво става? Единственото обяснение е, че амплитудата на магнитното поле, с други думи, от неговата гауса рейтинг, се модулира. Това се прави чрез навиване на бобина около всеки полюс на електромагнит, и свързване всяка намотка на своя батерия приемник, който може да бъде наречен „усилвател.“ Това прави квази-статично магнитно поле, излъчвана от електромагнита в амплитудно-модулиран магнитно поле.

Ако полето, например, обикновено правомощия до 400 гауса, допълнителните намотки на всяко поле могат да добавят допълнителна модулация амплитуда от пик до пик, например, 70 гауса, с което общият магнитно поле плътност-поток до 470 Гаус . Това има същия ефект като модулиране на напрежение.

Малко история е в ред. За да произвежда електричество на разположение на клиентите, че е трябвало да бъдат транспортирани от генерираща станция към местната приемна станция, например. Някои начин трябваше да бъде намерен, за да намали загубата на електрическа енергия, като се вземат под формата на Разгулният топлина, тъй като тя пътува през проводниците. Трансформаторът е отговорът. Ток страда далеч по-малко загуби, ако тя е предадена на по-ниска скорост на потока. Дизайнът на трансформатора е такава, че на изхода на електроенергия от генератора се пристъпи към високо напрежение. Напрежението се умножава, например, три пъти, и в същото време на ток (скоростта на потока) се намалява до една трета.

Въпреки това, на постоянен ток не могат да бъдат използвани за индуциране на високо напрежение на трансформатора. Индукция изисква промяна на магнитното поле чрез вторична намотка. Вместо на постоянен ток се използва променлив ток. Променлив ток се натрупва и след това пада до нула, и след това започва изграждане в обратна посока при честота от 60 цикъла в секунда, или 60 Hz. Развива максимална пик до пик, който причинява първичната намотка да предизвика високо напрежение във вторичната намотка. Променлив ток произвежда не само по-високо напрежение, но разфасовки определяне на загубата на топлина.

Токът се активизира отново за използване от страна на клиента от трансформатор в квартал на клиента. За чинийката, умножение напрежение е може би по-малко важно от идеята за използване на модулирана честота да съдържа резонансната честота на чинията, което е 11.318 MHz.Инженерът по чиния може да избере магнитно поле честотна модулация на 50 цикъла в секунда (CPS). Носител вълна с висока честота, след това амплитуда модулиран при тази честота, в резултат носител вълна амплитуда модулирани. Смущение на ниска честота (т.е. съобщението) обикновено ще бъде сложна функция на времето.
(А) с ниска честота на сигнала модулиране
(б) модулиран сигнал носител

Сигналът е вероятно, генерирани от комбинация на ротора високо-спин има резонансната честота, и амплитудна модулация на електромагнитите. The резонансната честота ще бъде в кратък диапазон радиовълни, както е описано по-горе. Действителната „сила“ на задвижването е самата краткосрочен вълна. Кратки радио вълни имат дължина на вълната от около 100 фута до 1000 фута, въпреки че те ще се разпространяват в продължение на километри през атмосферата. Късите вълни са модулирани от магнитното поле на електромагнитите, или по същество с променлива скорост на ротора. Магнитният поток на чинийката се променя в размер на 50 цикъла в секунда, което е честотата на модулация.

Роторът действа като предавател на това съчетано вълна. Елемент приемник на батерията след това се Комбинираната сигнал и де-модулира, отделянето на сигнал с носеща честота от амплитудата модулиране сигнал. Това е обратната връзка, която позволява на летящата чиния, за да бъде фино контролирани. Това е особено важно, тъй като може да има неща, които се случват в атмосферата, които засягат отношението на плавателния съд. Както е добре, застроена навигация ще се отрази на модулирани сигнали ще електромагнитите. Ако има 10 електромагнити в пръстен около чинийката, и всеки електромагнит има два полюса, всяко контролирано независимо чрез батерия-приемник, а след това има 20 точки на промяна за навигация и метателни занаята.

Ако тази теория е вярна, тогава трябва да има цяла наука, посветена на моделите, които ще бъдат резултат от различни комбинации от амплитудна модулация на магнитното поле на различни места и нейния ефект върху късите вълни. Това един компонент може да бъде най-сложният компонент на цялата чиния дизайн. Не е чудно, че германците са имали трудности с контролирането на техните ранни прототипи.

Spin Проследете
Изглежда малко вероятно, че електромагнитите правят всичко друго, но настояват ротора. A 50-метров ротор ще има толкова много маса, че би било много трудно да се пътува без електромагнити. Това е същия проблем като с реактивен двигател прототип Шаубергер, който имаше ротор, че се нуждае от тласък, за да продължа. The „генератор“ на диаграмата Врил е доста голям, ако диаметърът ядро е десет метра. Очевидно е необходим голям генератор, за да получите на ротора до скорост, която след това може да се поддържа с електромагнитите.

Много основен механична въпрос е: как е ротора прикрепен към централната ос? Изглежда има една сфера гигант желязо в пътя. Интериорът на сферата е във вакуум. Как може да има механична връзка към ротора, без да унищожава вакуума? Един изследовател на НЛО (Stevens) е предложил, че сферата цялата желязо е на кардан монтиране, както и че в останалата част от чиния отива в жаргон, сърцевината остава ниво, благодарение на жироскопичен спин. Има много проблеми с тази идея: първо, няма истинска жироскоп в сферично ядро. Второ, ако чинията действа като лопатка, налягането на въздуха върху рамката ще преодолее жироскопичен въртящ момент на ядрото и да хвърлят цялото превозно средство в едно кръгче. Предимно загрижеността е със запазване на конструкцията твърд, дори и само да се запази потока от електрически ток последователно, от сърцевината на ротора. Motors са деликатни машини и ако цялата сфера се движи и се нарушава обвиненията, или по-лошо, за отмяна на таксите, занаята ще се провали.

Въпреки това, идеята за въвеждане сферата на желязо на кардан монтиране не кара чиния инженер наясно с връзката между ротора и ядрото.Погледнете отново диаграмата Врил, този път маркирани в червено и зелено:

Има няколко неща, за да забележат. Първо, централната ос, не се разпростира върху рамката. Тя се простира само до корпуса на сфера. Това ще бъде един странен начин да подкрепят ротора. В действителност тя поддържа само камбаната. Вътрешността е във вакуум и така централната ос е също във вакуум. Забележете, че четири малки кръгли (гума?) Опори изглежда да побере до сферичната ядрото. Ако тези малки кръгови опори са устойчиви на сътресение, тогава може би това е шок-байонет за ядрото.

Сега погледнете в червен контур. Това резюме е съставено на върха на съществуваща контур. Тя показва как ротора може да бъде монтирана към рамата не на централната ос. Това прави ротора монтаж много по-твърда. Вярно е, че спин-пистата ще трябва да се обработи с глоба толерантност, защото роторът се върти с такава висока скорост. Това е 31-метрова писта за машина. Тя ще има ефекта на добавяне триене поради повишения площ, но тя също така ще разсее топлината, което е добре. Топлината ще бъде погълната от централната сфера, дебело парче желязо.

„Рога“ изглеждат да са сачмени лагери писти около централната част на кадъра. Рамката е вероятно форма на цилиндър, който обхваща областта.Въпреки, че роторът има няма връзка с оста, тя може да докосне сфера чрез рогата, и по този начин се получава срещу заплащане. Не микровълни са ангажирани с тази точка за контакт, защото областта е защитена (т. 10: вибрации щит).

Човек може да се мисли за мотор, като съставен от ротор и статор. Тук сферична сърцевина действа като „статора.“ Сферата е достатъчно голяма, че да може да бъде направено само от чугун, желязо или стомана. Възможно е да има олово екраниране от външната страна, но когато „рога“ правят контакта около средната част, това е може би гола желязо и така такса се провежда на ротора. Таксата се генерира от бързо предене централната ос и камбаната, която вероятно разпръсква енергични електрони във вътрешността на сферата. Има вероятно нищо радиоактивно около камбаната. Вместо това, тя е електромагнитна, защото е белязан с два вида магнитни полюси: XY и YX.

Обърнете внимание на зелено Гвоздеят, изготвен върху съществуващ контур, който изглежда да разграничават магнитен граница. The YX полюс се намира над тази граница и XY полюс се намира под тази граница. Също така забележете, че YX полюс е свързан с параболичен корона камбаната, докато XY полюс е свързан с нагънат база. Най-долната част на зелен контур съвпада с рога-региона. Това показва, че таксата изградена от камбаната се прехвърля на ротора чрез спин-пистата. В този момент чиния инженер ще трябва да се определи какво е общото електрическата верига на чинийката.

Електротехника Circuit
Оказва се, че най-лесният начин да започнете е с електромагнитите. За задвижване на ротора бобините на електромагнитите трябва да бъде прекратено по определен начин. Това е показано в диаграмата по-долу.
Електромагнитните намотки

Електромагнита железни елементи са показани като зелени кутии, по един за всяка удължаване на клина. Имайте предвид, че електромагнит е наистина два отделни електромагнити, всеки свързан към своя батерия. Намотките, които провеждат електрически ток, са показани в синьо.Полученият магнитното поле е показан в червено. The F сила съответства на посоката на движение. По този начин роторът се върти по часовниковата стрелка. Тези атрибути следват „правилото на дясната ръка“, която се отнася до генератор, а не мотор, но на този етап електромагнита наистина действа по-скоро като генератор от мотор. Илюстрацията по-долу показва различните области, участващи.
Сфера
B е магнитното поле, Е е електрически ток, и F е силата или движението

Самата ротора действа като голяма намотка, с това, че протича ток по ротора в предпочитано направление. Токът идва от централната област.Токът се провежда чрез спин-пистата на ротора, към и от ядрото. Илюстрацията по-долу показва как електрически ток се осъществява от ротора, и как напречно сечение на ротора съвпада с електрически ток в намотките на електромагнитите. Намотките на всеки електромагнит следват същата ориентация като заряд, проведено от ротора.
Rotor такса

Това ни води до сферата на желязо, което е наречено статор до сега. Преди да продължим, естеството на магнитното разработени в областта чиния се нуждае от по-дълбоко обяснение.

Еластичност
Възниква въпросът, ако електромагнитите от едната страна на ротора са модулирани чрез батерийни приемници по различен начин от тези, на противоположната страна, няма да противниковите сили разкъсват ротора освен? Отговорът е не, защото цялата система е еластична.Електромагнитите са целенасочено изградени достатъчно малки, за да не се окаже прекалено голяма сила върху ротора. Роторът има достатъчно тегло, инерция и скорост така, че противно сили от електромагнитите ще имат общ отколкото индивидуален ефект на въртене на ротора, което води до ротора може би да се забави или да се ускори, но да не бъде напълно спрян. на чинийка е проектиран с еластични допуски в магнитните и електрически полета. Това не може да бъде прекалено еластичен или промени в електромагнитните сили няма да имат ефект на всички. Но тя може да бъде нито прекалено твърда, или в противен случай машината ще бъде разкъсана. Няма съмнение, че инженерите чиния пристигнаха на този допуск от опити и грешки, намери само правото размер на еластичност в магнитните полета. Ако ротора и статора работата на това ниво на изтънченост, то подобен изтънчен подход може да обясни как чинийката се поддава на гравитацията . Човек би могъл да отиде толкова далеч, че да се постулира, че всички анти-гравитационни теории, представени до този момент са пострадали от твърде много на науката. Чинията не може да бъде летящ синхротрон изобщо, имайки предвид, че синхротрон е „трудно“ инструмент с твърди нееластични полета. Анти-гравитация може да има съвсем малко на играта в своята конфигурация, изискваща нов начин на мислене, който изглежда най-еластични потоци, а не твърди полета. Австрийският изобретателят Виктор Шаубергер използва „диамагнетизъм“ за изграждане на мотор, който консумира само на въздуха и водата, както и при същото време генерира светлина, топлина и движение. A модел във Виена е била активирана от външна помпа да започнете водовъртеж на водата в движение. Както ако след контури на магнитното поле, вода се изпомпва около периметъра на плавателния съд в кръгова траектория, към горната част на кухината, и след това надолу през централната ос на диск в завихрящата, водени от вида на витла тръба вода-поток, който е специалитет на Шаубергер. Според Schauberger това създаде атомно зона с ниско налягане, което закани гравитацията. Това ниско налягане, разработен когато или въздух или вода е причинена да се движат радиално и аксиално в условията на падащ температурен градиент. Чинията Врил може да работят с помощта на подобен принцип, пристигна в с магнитни полета, вместо вода.

Основният
теория Шаубергер е добър начин да се мисли за това, което ядрото е наистина прави. На първо място, на ядрото съдържа генератор. Никаква форма на енергия идва безплатно, и генератора (заедно с батериите) предоставя правомощието да започне чиния нагоре. Някои изследователи на НЛО отбелязват, че там не е много разлика между летяща чиния и Volkswagon, и като Volkswagon генератора Врил може да се управлява от малък бензинов двигател. Генераторът ще произвежда ток, който тече нагоре през централната ос и чрез камбаната, която е може би нищо повече от прослави бобина. Намотките на камбаната следват по посока на централната ос. Това означава, че силата на магнитното поле следва кръгова около централната ос, и това може да доведе до вихър. Камбаната върти с централната ос на висока скорост. Диаграмата по-долу показва сърцевината Врил.
Врил ядро

Контактите за спин-веригите са разположени около екватора на сферата. Горният ред на контакти е съобразена с YX половина на начисления интериора, съответстваща на отрицателен заряд. Долният ред на контакти е съобразена с XY част от интериора, който се отличава с положителен заряд. Тези разходи са преминали през ротора, както е показано по-рано в схемата на ротор-разходи.

The полусферична короната на камбаната се върти много бързо и е с отрицателен заряд. Сините стрелки показват как отрицателните йони на горната част на вътрешността се изтегля около обиколката, към горната, и в корпуса на камбана, точно както в диамагнитната двигател Виктор Шаубергер на. Тези отрицателни заряди са привлечени от нагънат основата на камбаната, която генерира положителен заряд. Цялата камбаната се върти много бързо и на електрическия ток протича в вихър към долната половина на интериора, където чрез някакъв вид мотор магия общия налог става положителен.

Положителният заряд се провежда през долния ред на спин колея контакти. Настоящите постъпленията да преминават през ротора, се реализират от електромагнитите, и след това се връща към областта, където преминава през горния ред на въртене колея контакти върти около вътрешната стена на горната част на основната вътрешността и се провежда от камбаната в долната половина, където целият цикъл се повтаря.Качулката, която разделя горната интериора от долната Интериорът е вероятно някаква непроводящи топлоустойчив материал. Ако вътрешността е във вакуум, след това ток преминава през вакуум се базират единствено на таксите присъстват. Това е на същия принцип като катодно-лъчева тръба: електрони прелитат през вакуума на тръбата чисто въз основа на цените, присъстващи.

Диамагнитно диск Виктор Шаубергер се използва температурен градиент за постигане на анти-гравитация, и тъй като ядрото Врил изглежда следва теорията на Виктор Шаубергер е точно, там вероятно е надолу температурен градиент между горната половина и долната половина на основната интериора. В този случай, камбаната и горната полукълбо трябва да получи много горещо, наистина. Това може да е причината вътрешността на ядрото е във вакуум. По-малко въздух означава, че има по-малко газ, за ​​да ги нагрее, че камбаната пак ще стане горещо. Човек може да си представите Ван де Грааф електрическа дъга, простираща се от короната на звънеца до корпуса на желязо по време на работа, и дори във вакуум тези емисии ще прегряване на интериора.

Тъй като спин пистата е метална лента твърдо, и тъй като тази група се върти бързо, може да се мисли за спин пистата, радиатор за ядрото. Тя ще изготви топлината от корпуса на желязо и да го разпръсне на ротора и околния въздух на носещата конструкция. Въпреки това, това означава, че скелетът в крайна сметка ще стане много горещо, така че вероятно ще трябва да бъде въздушни отвори в корпуса чиния да се справят с това.
Позоваването
Bekefi & Барет. Електромагнитна Vibrations, вълни, и радиационна , MIT Press, 1977
Hadgia, Iusan, Stanci. метод за Magnetic Определяне Невярно Inside Магнитни Течности , Холни на магнетизма и магнитни материали ст. 201, 1999, и онлайн
Strandberg и сътр . Записване Magnetic Resonance-спектрометър , MIT Технически доклад 304, 1955 г., и онлайн
Sherwood & Sutton. физическия свят , Oxford University Press, 1991

 

За (НА)ЛИЧНО 363 Articles
Александър Атанасов

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван