Президентът Румен Радев: Следите от самолетите са образувани от „кондензии“


На 21 март 2017 година кауза ЛИЧНО (Личен Избор за Човешко Ново Общество) и БНО ( Българско Национално Обединение) изпратиха официално запитване до президента на Република България Румен Радев. Писмото гласи следното:

 

Уважаеми г-н Президент на Република България,

Кауза ЛИЧНО (Личен Избор за Човешко Ново Общество) и БНО ( Българско Национално Обединение) се обръщат към Вас във връзка с един проблем, който много силно вълнува както нас, така и нашите симпатизанти, а би трябвало и всички българи.

Знаем, че като генерал-майор и командир на Въздушните сили на Република България Вие сте защитавал въздушното пространство над страната ни. Именно затова, силно обезпокоени, се обръщаме към Вас с въпроси, касаещи самолетите, прелитащи над територията на България, разпръскващи вещества с неясен характер и произход. Какви са те? С каква цел летят над нашата земя? Какво ни причиняват?

Ние, от кауза ЛИЧНО и БНО, считаме, че е време българския народ да научи истината, вместо да бъде предпазван от нея, защото осъзнаването дарява живот на хората.

Г-н Президент, благодарим Ви за отделеното време и внимание. Моля, ако имате интерес да се срещнете с наши представители по поставения въпрос, свържете се с нас. Ще се радваме да научим повече.

С дълбоко уважение,

Кауза ЛИЧНО и БНО

 

 

В отговор на нашето запитване получихме отговор с изх. номер 09-00-17/1 от президента на Република България:

 

Благодарим на президента Румен Радев за отговора на нашето писмо. В него ние изразихме своята тревога от дългите следи, оставащи след огромният брой воени самолети, денонощно и непрекъснато прелитащи над София, големите градове и като цяло над България. След тяхното преминаване всички ние сме свидетели и виждаме огромните както на дължина, така и на ширина следи които дълго време остават и се разстилат в небето ни.

Постепенно те образуват плътно покритие наподобяващо ниска облачност.

Реално се образува плътен купол от газове над цялата страна.

На въпросът ни каква е целта на тези полети над нашата земя и какви са веществата и субстанциите които те разпръскват, президентът Румен Радев, който е генерал от българските военовъздушни сили ни уверява, следното: „следите, които самолетите оставят в небето, в авиацията се наричат кондензии, което подсказва не само за начина на тяхното образуване, но и за тяхното съдържание- вода“.

Ние благодарим за успокоителния отговор.

На въпросът на президента дали ние разполагаме с доказателства в подкрепа на твърденията ни: „за разпръскване на вещества с неясен характер и произход над територията на нашата страна“,  бихме отговорили утвърдително.

Ние считаме, че ако в отговора на президента на Република България за причината за прелитане на самолетите и целта на разпръсваните  вещества  думата „кондензии“  следва да се замени с кондензини.

Ако разликата е плод на правиписна грешка, тогава с президента Радев сме на едно мнение. В такъв случай следва да се свика съвета за национална сигурност за да се набележат незабавни мерки за защита на народа ни от агресията и последствията от случващото се в небето и въздушното прсотранство на България.

Странното в случая е, че така и не става ясно, какъв е броя на прелитащите самолети, кой ги пилотира и на базата на каква договореност или споразумение това се случва в тези огромни размери.

За да се убедим в точността на използвния термин кондензии и от друга страна кондензини  в получения отговор от Румен Радев, ние от ЛИЧЕН ИЗБОР ЗА ЧОВЕШКО НОВО ОБЩЕСТВО (ЛИЧНО) и БНО, ще се обърнем и към учените от БАН. Така ще разберем вероятността наистина това да се причинява от кондензии и ако това е невъзможно дали не е допусната неволна правописна грешка и се има предвид- кондензини.

Благодарим за изчерпателния и своевременен отговор.

Президенството се оказа единствената държавна институция която все пак отговори на наше писмо, поставящо въпроси относно психотронни технологии и други начини за масово въздействие върху човешкото население в България.

Считаме, че заедно с държавните институции можем да обединим усилията си с цел запазване стабилността в България, но и информиране на българите за реалните заплахи и предприети мерки за осигуряване на сигурността ни.

 

 

ЛИЧНО ОТ ВАС ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ИМА – Л.И.Ч.Н.О.     ЛИЧЕН ИЗБОР ЗА ЧОВЕШКО НОВО ОБЩЕСТВО

 

 

 

За (НА)ЛИЧНО 363 Articles
Александър Атанасов

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван