Интересни документи за участието на Бойко Методиев Борисов в редица престъпления включително и укривателство убийците на военния прокурор Николай Колев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО Г-Н КОКИНОВ – РЪКОВОДИТЕЛ НА С Г ПРОКУРАТУРА

ДО Г-Н КАМЕНИЧКИ – Н СЛ.С – ДЕЛОТО ЗА УБИЙСТВОТО

НА ВОЕННИЯ МАГИСТРАТ НИКОЛАЙ КОЛЕВ

ДО ПОСЛАННИЦИТЕ НА СТРАНИТЕ ОТ  Е  С

ДО  Н П Г-Н ПОСЛАНИКА НА  С А Щ  В БЪЛГАРИЯ

ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

С       И       Г       Н       А       Л

 

От ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ СИМОВ – генерален секретар на Моряшки синдикат „България”,гр.София

Ул.Емилиан Станев 69 В,тел.0896 59 15 16

 

ОТНОСНО: ДОСТАТЪЧНО ДАННИ ЗА СЪУЧАСТИЕ НА БОЙКО БОРИСОВ – МИНИСТЪР-

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  Р БЪЛГАРИЯ В УБИЙСТВОТО НА ВОЕННИЯ МАГИСТРАТ

                       НИКОЛАЙ КОЛЕВ,М.ДЕКЕМВРИ 2002 ГОД.,КАТО ПОМАГАЧ,КОЙТО С УМИШ- 

                       ЛЕНО БЕЗДЕЙСТВИЕ В ЛИЧНО РЪКОВОДЕНОТО ОТ НЕГО РАЗСЛЕДВАНЕ Е 

                       ДАЛ ПОМОЩ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ СЛЕД ДЕЯНИЕТО,КАТО Е УКРИЛ ТЯХНА-

                       ТА САМОЛИЧНОСТ,СТАНАЛА МУ ИЗВЕСТНА ОТ ЗАСЕЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОННИ  

                       РАЗГОВОРИ МЕЖДУ ТЯХ!

       

В интервюто,дадено в предаването „Тази сутрин” на БТВ, с водещи г-жа Цолова и г-н Николаев –  15.11.2010 год.,министър-председателят Бойко Борисов декларира публично,че физическите убийци на  прокурор Николай Колев са му били известни още в деня на извършване на престъплението!Декларирано е също,че той в качеството си на главен секретар на МВР е водил разследването лично!

Бойко Борисов оповести факта,че от засечените телефонни разговори,минути преди разстрела на   Колев се установява безспорно,че убийците кратко съгласуват действията си с думите „човекът идва!”

          На неочакваните за него въпроси на водещите,относно самоличността на убийците,Борисов отгова-ря:”…намерихме телефоните,кои са” и „ЗНАЕМЕ хората,които трябва да бъдат обвинени!”

Бившият главен секретар на МВР не даде обяснение на водещите,Обществеността и пострадалите от поръчковото убийство родственици,защо в продължение на 8 ГОДИНИ укрива от Правосъдието име- ната на известните му извършители на тежкото,поръчково престъпление?

          Пред следствените органи аз съм дал ясни и точни доказателства за причините,ексглавния прокурор Филчев да поръча убийството на Николай Колев!Името на един от заподозрените,като пряк извършител – баретата Гълъбин е известно на Борисов,но реакцията му от изненадващия въпрос беше неадекватна за придобитата му квалификация,като отказ да го назове:”…биха могли да го използват,като вмешателст-во в Съдебната власт!”

          Разяснението на Борисов,че е повикал вътрешния министър Цветанов и председателя на ДАНС Йов-чев, за да им възложи да започнат оперативни действия по убийството в детайли,след 8 години укрива – не на извършителите е проява на груб цинизъм с параноични оттенъци!

От бившия министър на Правосъдието Антон Станков , научих лично,че след ареста ми на 13 ноем – ври 2002 год. по заповед на Филчев,аз съм свален в карцера в гр.Стара загора и с мен – целия конвой с цел физическото ми ликвидиране!Забраненото от Закона карциране,два часа преди пристигането в Бургас е по лично нареждане на главния секретар на  МВР Бойко Борисов!

          Връзката с убийството на прокурор Колев е пряка – аз му предоставях обвинителните доказателства срещу Филчев относно взет крупен подкуп,за да спаси от наказателна отговорност присвоителите на дър – жавна фирма „Океански риболов”,които Колев подготвяше за представяне във ВСС и искане на имуните-та на ексглавния прокурор!Подробности по случая са дадени на Н Сл.служба – зам.директор Румен Геор – гиев и следовател г-н Каменички,но не ми е известно,защо все още Бойко Борисов не е призован за обясне ние в следствието – причината да разпореди свалянето ми от влака и карциране,само 3 часа преди срещата със следователя в Бургас?Прокурор Колев с широките си информационни възможности имаше отговора,даден пред семейството ми – „Филчев се страхува от твоите показания в следствието и е на- редил да те свалят от влака и ликвидират с инжекция!Внезапен инфаркт!”

           След изнесената в ефир кратка,адвокатска пледоария в защита на Филчев и твърдението на Борисов че той е одобрявал всичките му операции,аз очаквам от следствието той да бъде призован,разпитан и снети показанията му относно причината за неговата заповед /или устно нареждане/ да бъда   свален от конвоя и карциран,БЕЗ ДА СЪМ ОБВИНЯЕМ ИЛИ ПОДСЪДИМ?!

                                       УВАЖАЕМИ Г-Н РЪКОВОДИТЕЛ НА  С Г П,

Както от съдържащите се в следствието за убийството на прокурор Колев факти,така и след публичните декларации на Бойко Борисов в ефира на БТВ е несъмнено,че с бездействие и действия, той е спомогнал на извършителите на показното убийство на висш магистрат, да избегнат наказателна отговорност,като е осуетил полицейското разследване и прилагането на оперативните данни,установяващи самоличността на извършителите!С горното той е осъществил състава на чл.294,ал.4 от НК в евентуална връзка с квалифика цията за убийството на Николай Колев като помагач!

Моля на основание гореизложеното да се считате сезиран и разпоредите образуване на досъдеб но производство срещу министър-председателя Бойко Борисов!

          

 

                                                                                                   С УВАЖЕНИЕ:

 

    15.11.2010 г.                                                                                           

STU     SEAFARERS’ TRADE UNION

                 “BULGARIA”

                                                  MEMBER OF  EUROPEAN TRANSPORT FEDERATION
GENERAL SECRETARY                                                                              mob. 0896 59 15 16
 

69”V” Emilian Stanev str.1407,Sofia,BULGARIA

e-mail:  stu_sofia@abv.bg    

                

               ОС 17/11.02.2013 г.      

                                                                 TEL.   02/ 423 56 57

            

                                                                   

                                                                            

                                                                        

 

                                                                                    ДО Г-Н ЦАЦАРОВ – ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ

                                                                                    Копия: ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ – Г-Н ГРЕЪМ УОТСЪН

                                                                                                Г-ЖА СОНЯ АЛФАНО  –   E  П    КОМИСИЯ  C R I M

НАРОДНО СЪБРАНИЕ – КОМИСИЯ  Д А Н С

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

                                                 С  И  Г  Н  А  Л   –   П  Р  О  Т  Е  С  Т

 

ОТНОСНО: ПРЕСТЪПНО ОРГАНИЗИРАНИ ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЕ НА ОТДЕЛ „ИНСПЕКТОРАТ” НА   

                    В К П  И  ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА  Д А Н С  МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ С ЦЕЛ – ОСУЕТЯВАНЕ НА НАКА- 

                    ЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ И КОМПЕТЕНТНИ СЛЕДСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ,СЛЕД  ДОКУМЕНТИРАНЕ  

                    НА  ТЕЖКИ СТОПАНСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ДО РЪКОВОДЕНАТА ОТ ДИРЕКТОРА НА  Н Сл.СЛУЖБА  

                    БОЙКО НАЙДЕНОВ,КОИТО ЗАСЯГАТ ПРЯКО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БОЙКО БОРИСОВ И 

                    КАТО  ПОМАГАЧ ЗА УКРИВАНЕ НА УБИЙЦИТЕ НА ВОЕННИЯ МАГИСТРАТ НИКОЛАЙ КОЛЕВ!

                   

           ПР.ПРЕПИСКА № 2486/2012  –  В   К   П – ПО СИГНАЛ ВНЕСЕН ОТ КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУ- 

                 РЕНЦИЯТА М.ФЕВРУАРИ 2012 Г.С ПРИЛОЖЕНИЕ – ПРОТЕСТА НИ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ!

 

 

                                             

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

„движението” на пр.пр.2486/2012 г.на ВКП е несъмнено доказателство,че публикацията в сайт „АФЕРА”,озаглавена  СИМБИОЗА –„ЧЕНГЕТА-МАФИЯ” е не само точна,но изисква и своето допълнение с включване на ПРОКУРАТУРА- ТА в организирания престъпен кръг!

Тази реална симбиоза – предмет на последните публични дискусии,относно взаимната зависимост между  информатори и водещи офицери от службите и Вашето лично впечатление,че осветяването на агентите е само предизборно вадене на скелети от „Библиотеката” на МВР,изисква да Ви представя конкретно доказателство за   тежките вреди,които тази зависимост нанася на обществените интереси и националната сигурност,както следва::

Вие вече имахте възможност да се запознаете с обвинителните документи,които Ви изпратих между 1 и 3 февруари т.г. – основанието за образуване на дело в Европейския съд / С-465/12 Р/ срещу Европейската комисия и Р България.Поредното доказателство,как водещи офицери на информатори и сътрудници от стари и нови служби на ДС-МВР, защитават от наказателна отговорност агентурния си апарат,съгласувано с Прокуратурата се съдържа в шаблонния вече начин за престъпно осуетяване на наказателно преследване /чл.288 от НК / от Главния секретар на   Д А Н С   Младен Георгиев,бившия н-к отдел „Инспекторат” на ВКП,Малена Филипова и Вашият заместник по   разследването Бойко Найденов със „смачкването” на пр.пр.2486/2012 г.!Факти и доказателства за умишления ха-  рактер на престъплението срещу Правосъдието в защита на Бойко Борисов от Прокуратурата и  Д А Н С:

С писмо № ИЗР – 223 от 14.02.2012 г. Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ уведомява Моряшкия  синдикат „България”,че съобразно представените данни и доказателства за престъпни действия на Правителството по подържане на забранена от директивите и регламентите на ЕС държавна помощ,единствено ВКП е компетентна да разпореди и извърши действия за разследване на конкретния случай!/Приложение 1/.

В продължение на 5 месеца приложените документи стоят без разпореждане за присъединяването им към образуваното от отдел „Инспекторат”на ВКП и лично от Малена Филипова досъдебно производство за извършени  тежки престъпления с имуществото и фондовете на ДФ „Океански риболов” в Националната следствена служба – м.декември 2006 год.!/чл.203 от НК/.

Копия от документацията,която засяга пряко министър-председателя Бойко Борисов за свързано престъпле- ние –убийството на прокурор Николай Колев и укриване на извършителите не е приложена и към следствието за терористичият акт,след осъждането на България от Съда в Страсбург!

Известно ми е,че след обсъждане между М Филипова и директора на Н Сл.Служба Бойко Найденов,как да се забавят или избегнат преките следствени действия по сигнала на КЗК,които следва да са под контрола на зам.ди – ректора на Службата Румен Георгиев /сега член на ВСС/ е прието с решението на преписката да бъде ангажирана  Д  А  Н  С!М.юни материалите са изпратени там и вече 9 МЕСЕЦА СТОЯТ НА БЮРОТО НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА ДАНС,МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ – ПОСОЧЕН ПУБЛИЧНО ЗА ВЕРБОВЧИК И БИВШ СЛУЖИТЕЛ НА МИНИСТЪР –   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БОЙКО БОРИСОВ!Факта,че Прокуратурата предоставя своите функции,компетентност и задълже- ния да бъдат решавани от Изпълнителната власт и от пряко подчинен на обвинения от нас с документи министър – председател Бойко Борисов не изисква коментар!От друга страна  Д А Н С  се третира като „кошче за изхвърлена ,  нарязана и ненужна хартия” на Прокуратурата!Излишно е също да се припомня,че в хода на едно досъдебно произ- водство и следствени действия,необходимостта от намесата и съдействието на  Д А Н С се преценява и изисква от прекия наблюдаващ прокурор и следователя по делото,съобразно установени факти и действия застрашаващи на-ционалната сигурност!

Относно престъпните действия на Бойко Найденов като прокурор от ВКП и директор на Н Сл Служба, същия извод като КЗК е направен и от 5-членен състав на Върховния административен съд.По искането на Моряшкия син- дикат за касация на избора на Б Найденов за директор на Н Сл Служба  В А С се произнася с Определение и в     частта за престъпните му действия,нанесли щети на хиляди моряци,представлявани от Синдиката с изрични пъл- номощия пред Съда определя: „ЦИТИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА,АКО ОТГОВАРЯТ НА ИСТИНАТА СА ПРЕДМЕТ НА ДРУГИ ПРОИЗВОДСТВА – ДИСЦИПЛИНАРНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ!” /Приложение 2/

Д А Н С и подчинения на Бойко Борисов Главен секретар Младен Георгиев не са институцията и висшия  служител,които служебно или еднолично имат правомощията да образуват наказателни или дисциплинарни произ- водства!

Призовавам Ви г-н Главен прокурор,на основание гореизложеното с приложенията да изпълните преките си функции и задължения по разпоредбите на чл.150 от ЗСВ за пряко ръководство на Следствието,като отстраните временно от контрола на следствените действия,прекия извършител на престъплението срещу Правосъдието по  чл.288 от НК Бойко Найденов и определите 2 двама независими прокурори от ВКП,които под Ваше ръководство да осигурят обективно и всестранно разследване по „замразените”досъдебни производства – „Океански риболов” и  свързаното пряко дело за убийството на военния магистрат Николай Колев с незабавен разпит на Бойко Борисов и привличането му към наказателна отговорност за укриване на извършителите и поръчителя на терористичният акт – бившия главен прокурор Филчев!Позволявам си да посоча,като независими прокурори от ВКП,запознати служебно и лично с казуса – Васил Миков и Евгени Диков,като официален опонент на Бойко Найденов с издигната от следо – вателите кандидатура за директор на Н Сл.Служба!

С УВАЖЕНИЕ:

 

STU     SEAFARERS’ TRADE UNION

                 “BULGARIA”

___                                                     MEMBER OF  EUROPEAN TRANSPORT FEDERATION
GENERAL SECRETARY                                                                          mob:359/0896 59 15 16
 

69”V” Emilian Stanev str.1407,Sofia,BULGARIA

e-mail:  stu_sofia@abv.bg            

                                                            Office:359 /2/ 42 35 65 7

           

                                                                   

                                                                            

                                                                        

 

ОС 173 / 7.08.2013 г.

 

                                                                      ЧРЕЗ Г-ЖА БОГДАНОВА – ЗАМ.ГЛАВЕН ПРОКУРОР

Д О  Г-Н ЦАЦАРОВ  –  ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА  Р  Б                                    

    

 

ОТНОСНО: ФОРМАЛНО ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ОТ ПРОКУРОР СЕРАФИМОВА – ВКП /№10005/13 г./ С КОЕТО 

                    Е УЛЕСНЕНО ПОСЛЕДВАЩО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ – НЕЗАКОННА ПРЕПРОДАЖБА НА ПРИСВОЕНОТО  

                    ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО /ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ/ „РИБНО ПРИСТАНИЩЕ” –  БУРГАС

                    С КУПУВАЧ – ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА,КАТО СОБСТВЕНИК НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ФОНД НА

                    БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА./пр.пр. ВКП,№02486/2012 г./

                                                                  

                                                                              

 

                                                        

STU     SEAFARERS’ TRADE UNION

                 “BULGARIA”

___                                                     MEMBER OF  EUROPEAN TRANSPORT FEDERATION
GENERAL SECRETARY                                                                          mob:359/0896 59 15 16
 

69”V” Emilian Stanev str.1407,Sofia,BULGARIA

e-mail:  stu_sofia@abv.bg            

                                                            Office:359 /2/ 42 35 65 7

           

                                                                   

                                                                            

                                                                        

 

ОС 173 / 7.08.2013 г.

 

                                                                      ЧРЕЗ Г-ЖА БОГДАНОВА – ЗАМ.ГЛАВЕН ПРОКУРОР

Д О  Г-Н ЦАЦАРОВ  –  ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА  Р  Б                                    

    

 

ОТНОСНО: ФОРМАЛНО ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ОТ ПРОКУРОР СЕРАФИМОВА – ВКП /№10005/13 г./ С КОЕТО 

                    Е УЛЕСНЕНО ПОСЛЕДВАЩО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ – НЕЗАКОННА ПРЕПРОДАЖБА НА ПРИСВОЕНОТО  

                    ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО /ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ/ „РИБНО ПРИСТАНИЩЕ” –  БУРГАС

                    С КУПУВАЧ – ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА,КАТО СОБСТВЕНИК НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ФОНД НА

                    БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА./пр.пр. ВКП,№02486/2012 г./

                                                                  

                                                                              

 

                                                         УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,                                                                        със Сигнал от 24.06.2013 г. Вие бяхте уведомен за вероятните причини,решенията по образувани във ВКП преписки  да се забавят умишлено от отделни прокурори,с признаците за осуетяване на наказателно приследване./Прилож.1/.

Особенно показателно е движението по пр.пр.02486/2012 г.,която беше прекратена и възобновена след Ваше  разпореждане,след сигнала ни от 11.02.2013 г./Приложение 2/.  Същата и в момента е без решение,но в писмото си от 25.07.13 г. прокурор Серафимова ни уведомява,че и по тази преписка „наблюдаващият прокурор е взел неясно отношение за,което съм уведомен”!/Прилож.3/.

И двете твърдения не отговарят на истината!

В резултат от реалния отказ да се образува досъдебно производство,след представените във ВКП безспорни  доказателства за извършени тежки стопански престъпления с държавното имущество – „Рибно пристанище”- Бургас и сезирането на ВКП от Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ още 2012 год.,изпадналите в паника присвои – тели на изключителната държавна собственост – фирми „ФИШ ПОРТ” и „БУЛДЖАК”,успяха да прехвърлят собствен ността с разрешена от К З К продажба на посочения фонд!Като продължавано престъпление,акта е осъществен по  време на извършваната от прок.Серафимова „проверка” – м.юли т.г.,а  К З К  го разрешава без писмен отговор от  Прокуратурата по подадения от нея Сигнал от 2012 год./Приложение 4/

Без съмнение,даденото от КЗК разрешение за покупко-продажбата се основава на едногодишното бездейст- вие на ВКП и липсата на решение-отговор,който да удостоверява,че пристанището не придобито по престъ – пен начин и не са налице нарушения по чл.26 от ЗЗД!Преписка 02486/12 на ВКП  в момента не е решена от проку-рор,и след Вашата лична намеса преди 3 месеца за възобновяването и!

Фактите и документите налагат извода,че продължаваното присвоително престъпление се извърши и сега,   със съучастното умишлено бездействие на Прокуратурата   –    осуетяване на наказателно преследване – чл.288 от НК,както от наблюдаващиге прокурори,така от фиктивната „проверка” на прокурор Серафимова!

Основателните съмнения за корупционна или политическа зависимост на отделни прокуророри,изложени в    сигнала до Вас,вече се задълбочават и от известната ни професионална биография на прокурор Серафимова!

В края на 2001 год.,като наблюдаващ прокурор от  С Г П  Серафимова изисква скандалното дело „Борилски” от Националната следствена служба и томовете „изчезват” за период от 10 месеца.След връщането им в Н Сл С

следователят Пламен Райчев установява изчезнали важни документи и след неговия протест е отстранен!

Наказаният за забавянето прокурор от ВКП Лаков свидетелствува,че е задържал папките между 3 и 4 месеца след,което ги връща в СГП на прокурор Серафимова!

По лично предложение на ексглавния прокурор Борис Велчев,Серафимова е повишена в ранг – прокурор от  ВКП!Към документите по пр.пр.02486/12 на ВКП е приложена и Жалба до СГП срещу Борис Велчев и Камен Ситнил-  ски,която беше оставена без разглеждане и постановление за прекратяване./Приложение 5/Може ли да се вярва,че Серафимова няма да защити своя служебен ментор?

Какви „нови обстоятелства” са необходими на г-жа Серафимова за да се преразгледа демонстративното без – действие на конкретни прокурори от ВКП,в защита на  крупни стопански престъпници и платени от тях Поръчители и изпълнители на убийства?Физическата ликвидация на свидетелите и сигнализиращите Прокуратурата??

Моля за Вашето разпореждане да се извърши една наистина независима инспекционна проверка по преписки- те посочени в Сигнала ни до Вас от 24.06.2013 г.и действия за прекратяване на продължаващите стопански престъп ления със бездейното съдействие на отделни зависими прокурори!

С ИСКРЕНО ДОВЕРИЕ:

Приложения:Съобразно текста – 5

Ви сезирам и излагам кратко информация, факти, обстоятелства и доказателства за нейното основание, както следва:

 

ПО Т.1.

Съвсем наскоро, съпругата на убития с професионално изпълнение военен магистрат Николай Колев, г-жа Нанка Колева – прокурор от ВКП, успява да се запознае с оперативен доклад на МВР, от който се установява,че извършителите на тежкото престъпление са известни на специалните служби! Самата жертва, месеци преди покушението, оповестява публично за подготвяне на неговото физическо ликвидиране и сочи категорично поръчителя – бившия Главен прокурор Никола Филчев!

След така получената важна информация, г-жа Колева търси поредна среща с настоящия Главен прокурор, г-н Борис Велчев и на уговорения час е спряна в коридора от неговия заместник г-н Ситнилски и е поканена в неговия кабинет, за да изложи  причината за исканата среща.

Информацията е изложена с искане за незабавно включване на оперативните материали към следственото дело в Националната следствена служба, което продължава да се води срещу „неизвестен извършител” вече 6-та  година!

Реакцията на зам. главния прокурор г-н Ситнилски пред г-жа Колева е категорична и вулгарна: „ПРЕСТАНИ ДА РОВИШ ПО ТОВА ДЕЛО! АКО ПРОДЪЛЖИШ ЩЕ ИМА НОВИ ТРУПОВЕ!”

В разговора с г-жа Колева, Ситнилски изяснява първоизточника на зловещото твърдение –  оперативните органи на МВР (вероятно Националната служба за сигурност – НСС), като пояснява, че те в никакъв случай  няма да предоставят информацията си на Прокуратурата и няма Закон (???), по силата на който те да бъдат заставени да разсекретят информацията пред правозащитните органи или да им бъде потърсена наказателна отговорност за укриване на данни за извършено престъпление от служители на МВР!?

Поради абсурда на това изявление следва извода, че или Главния прокурор и неговия заместник, отговорен за досъдебното разследване, са част от организираната престъпност в България или ВСС следва да ги  отстрани от заеманите постове незабавно, поради отказ да изпълняват Конституционните си задължения, като признават върховенството на Изпълнителната власт над „независимата” Съдебна система, под диктата на заплахите за физическо ликвидиране на свидетели!

Като пряко засегнат от заплахите свидетел по формалното разследване на убийството на военния магистрат Николай Колев, съм задължен да представя на ВСС доказателство за умишленото бездействие на Главния прокурор Велчев и неговия заместник, като осуетяване на наказателно преследване, съучастно или под натиска на престъпната организация – извършител на престъпленията, разпоредени от бившия главен прокурор Филчев! (Приложения 1 и 2)!

Надявам се, че ВСС има в своя състав най-малко 5 честни и политически независими членове, за да упражни правомощията си и приложи Закона, като разпореди действия за разследване на Главния прокурор и неговия заместник относно тяхната зависимост от оперативните служби на МВР (сега ДАНС) или престъпни групировки, при ръководените от Прокуратурата следствия по тежките криминални и стопански престъпления, каквито са серията от поръчкови убийства, умишлените фалити (ДП “Океански риболов” – Бургас) и последния пример, засягащ  намесата на ОЛАФ и които са оставени  без реално разследване по изложените горе причини!

В резултат на бездействието на Главния прокурор и изтичането на информация от Прокуратурата до засегнати от Сигнали за извършени престъпления лица, пряко или косвено относими към убийството на магистрат Колев и умишления фалит на ДП „Океански риболов”, се опасяват от физическо насилие и общественици като Николай Кисьов – изпълнителен директор на Националната асоциация по рибарство и аквакултури, който е поставил в Главна прокуратура въпроси относно съдбата на цитираните следствия, а по-рано, по време на фалита, в качеството му на длъжностно лице – началник на Държавна инспекция по рибарство, е внасял официални информации по въпроса до министъра на земеделието и министъра на вътрешните работи! (Приложения 3 и 4).

Месец след кратка информация по телефона от организационния секретар на Синдиката – Аргиров, че вече разполага с конкретни данни за ангажирано с наркотрафик през „Рибно пристанище” лице, той е прегазен, както се твърди, от 3 леки коли в близост до гр. Бургас, до неопознаваемост на трупа! На ръководството на Моряшки синдикат не е известно дали е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител и как е приключило разследването, ако такова е било разпоредено и проведено по законовия ред! Аргиров е свидетел и по приключилото с 2 оправдателни присъди дело срещу мен, заведено по разпореждане на бившия главен прокурор Филчев, заместника му Христо Манчев и настоящия директор на Националната следствена служба – Бойко Найденов!

 

ПО Т.2.

По въпросите свързани с умишления фалит на „Океански риболов”, преди повече от 2 месеца е сезиран Инспектората към ВСС и лично Главния инспектор, г-жа Анна Караиванова. (Приложение 5). Моряшкият синдикат не е уведомен дали е образувана инспекционна проверка и какви са нейните резултати!

Задължен съм да подчертая, че директорът на Националната следствена служба – Бойко Найденов има задължението да разследва себе си, за извършените с неговото бездейно съдействие престъпления с имуществото на „Океански риболов” и набедяване на синдикален лидер с неистински доказателства!

Още по скандален е фактът, че внесеният чрез министъра на Правосъдието, г-жа Тачева, Протест  на Синдиката срещу неговото назначение за директор на Н Сл.служба, по наша информация, не е представен на членовете на ВСС, след като е запознала със съдържанието му Главния прокурор! (Приложение 6).

Относно поръчковите репресии срещу неудобни лица,общественици и магистрати – следствие на особенните връзки и взаимоотношения между Прокуратура и оперативните органи на МВР (ДАНС), Ви представям писмото до бившия Главен секретар на МВР Валентин Петров, като вярвам, че той е сезирал Главния прокурор и по този, напомнящ за времето на Сталинизма случай, оставен видимо без последствие! (Приложение 7)!

               В очакване ВСС да предприеме съответните действия съобразно Закона и горния текст!

 

 Приложения – съгласно текста от 1 до 7.

 

С УВАЖЕНИЕ:

                        

                                                          

Уважаеми господин Симов,

 

Пиша Ви в прикачен файл по съображения за конфиденциалност. Прочетох документите, които сте ми изпратили. До сега конкретно за ,,Океански риболов” нищо не знаех, въпреки че виждам, че е писано по медиите. Нещата, за които сте писали са много шокиращи.

Като адвокат съм работила предимно в областта на търговското право и финансите и по принцип наказателноправната материя не ми е много близка (а и честно казано не ми е особено приятна). Наложи се напоследък да се занимая с известна кореспонденция с Цацаров, поради това, че и аз подобно на Вас от няколко години се чувствам застрашена за живота си в следствие на няколко опита да бъда въвлечена в автомобилна катастрофа. При мен нещата започнаха без по никакъв начин да съм била политически активна, а преди четири години през лятото на 2010 започна странен интерес към моята особа от хора, свързани с режима на Борисов, които почти не познавах. По това време работех за големи чужди банки, предимно от Лондон и предполагам, че нездравият интерес беше свързан с работата ми и квалификацията ми, която не е много често срещана в България – завършила съм Магистратура по финансово право в САЩ и съм лицензирана да практикувам като адвокат освен в България и в щата Ню Йорк. Последният опит да ме катастрофират беше на следващия ден, след като пуснах публикувания от Афера сигнал до Цацаров. Пиша Ви това, за да имате някаква представа за мен.

Доколкото не съм специалист по наказателно право от това, което чета за действията, които сте предприели ми се струва, че те са били напълно уместни и сте опитали доста варианти да защитите правата си, които в една нормална страна би трябвало да са успешни. За съжаление, това което пише във Вашата кореспонденция е абсолютно вярно и прокуратурата у нас е една черна дупка за прикриване и узаконяване на престъпления.

На пръв поглед това, което виждам от изложените факти е, че сделка с пристанище, което е изключителна държавна собственост е нищожна и нищо не може да я санира – тоест колкото и време да мине, ,,Атлантик груп” няма да може да се позовава на давност или някакво друго основание, за да владее пристанището като собственик. Тази сделка може да бъде атакувана в съда по всяко време и владението върнато на държавата. Освен това, ако Плевнелиев е бил уведомен, за това и не е предприел нищо за защита на държавния интерес, той също попада под нормите на гл. 8, раздел ІІ от Особената част на НК – за престъпления по служба и срещу него също може да се подаде сигнал до Цацаров.

Относно безрезултатните разследвания започнати от Прокуратурата по Вашите сигнали, за съжаление не мога да Ви дам много идеи, освен че съм установила, че трябва да се търсят начини за принуда на прокурорите да си вършат работата чрез публикации в медиите или чрез атакуване на личните им позиции – като под това имам предвид изцяло в рамките на закона атакуване на хора, които отказват да си изпълняват служебните задължения. Такъв беше и смисълът на моя сигнал, който като фактология не казва нищо ново, но обосновава юридически отговорността на бившия Главен прокурор.

От реакцията на моя сигнал (опитът да ме блъснат с един бус още на другия ден и също изключително озлобени коментари срещу мен в Интернет), смятам, че той едва ли ще остане без последствия. Струва ми се, че след последните събития и изявленията на Бареков, Борисов вижда като единствена възможност да избегне правосъдието да установи някакъв още по-зловещ едноличен режим от предишния. Такъв режим не вярвам, че ще издържи дълго, дори съм скептична дали изобщо ще успее да го установи. Отстраняване на Борисов изглежда би решило и някои Ваши проблеми с новия собственик на ,,Атлантик груп”. Но времето ще покаже.

Ако желаете да поговорим по Скайп адресът ми е cvetiskype, но много рядко влизам в профила си и трябва да се уговорим по мейл за часа.

 

С пожелание за приятна вечер,

Цвета Григорова

STU     SEAFARERS’ TRADE UNION

                 “BULGARIA”

___                                                     MEMBER OF  EUROPEAN TRANSPORT FEDERATION
GENERAL SECRETARY                                                                          mob:359/0896 59 15 16
 

69”V” Emilian Stanev str.1407,Sofia,BULGARIA

e-mail:  stu_sofia@abv.bg            

                                                            Office:359 /2/ 423 56 57

           

                                                                   

                                                                            

                                                                        

ОС 1375 .08.2014 г.

 

                                                                                             ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ 

       Копия:

ДО Посолство на  Ф  Р  ГЕРМАНИЯ и до Посолствата

на станите – членки на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Посолство на  С  А  Щ  в Р България

Посолство на   РУСИЯ в Р България

 

 

С   И   Г   Н   А   Л  –  И  Н  Ф  О  Р  М  А  Ц  И  Я

ОТНОСНО:

  1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ ЧУЖД ИЗТОЧНИК ЗА ПЛАНИРАН ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ – ВЗРИВЯВАНЕ НА „РИБНО ПРИСТАНИЩЕ”-БУРГАС И КОРАБА-ФЕРИБООТ „ДРУЖБА”,СОБСТВЕ – НОСТ НА ФОНД C S I F  / БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА БАНКА И ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА/.
  2. СЪУЧАСТИЕ НА ПРОКУРАТУРАТА НА Р  Б   ЗА НЕЗАКОННОТО ЗАКУПУВАНЕ НА ПРИСТАНИЩЕТО – ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И ДАННИ ЗА ТАЙНО ДОГОВАРЯНЕ МЕЖДУ ЕКСПРЕМИЕРА БОЙКО БОРИСОВ И ЕКСДИРЕКТОРА НА  Ц Р У  ПЕТРЕЪС ЗА ПОЛЗУВАНЕТО МУ КАТО БАЗА НА СЕКРЕТНИТЕ СЛУЖБИ И  ВОЕННИ СТРУКТУРИ НА  С А Щ ,ИЗВЪН ПАРТНЬОРСКИТЕ НИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ  Н  А  Т  О.
  3. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОКУРОРСКА ЗАЩИТА И БЕЗНАКАЗАНОСТ НА БОЙКО БОРИСОВ И ВЕРОЯТНО НА АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ,СЛЕД ДОКУМЕНТИРАНИ СИГНАЛИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,СВЪРЗАНИ ПРЯКО И КОСВЕНО С ПРИСВОЯВАНЕТО НА „РИБНО ПРИСТАНИЩЕ”,СЪГЛАСУВАНИ С МВР МАНИПУЛАТИВНИ ОБВИНЕ –НИЯ СРЕЩУ ИЗТОЧНИЦИ НА СИГНАЛИТЕ,С ПРОДЪЛЖАВАЩИ И В МОМЕНТА ЗАПЛАХИ ЗА ЖИВОТА  И ЛИЧНАТА ИМ СИГУРНОСТ,ОСТАВЯНИ БЕЗ РАЗСЛЕДВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА УСТАНОВЕНИ ОТ МВР ИЗВЪРШИТЕЛИ.

Настоящият Сигнал е по разпоредбите и задълженията от чл.205 на НПК!

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

постъпилата до мен лично информация то Т.1 от източника,беше представена обстоятелствено на двама служители от  ДАНС в двучасова среща,при посощението им в офиса на Синдиката преди две седмици!

Независимо от това,считам за необходимо да запозная лично Вас и другите,вероятно заинтересовани адресанти на настоящия сигнал,с причините да считам информацията като достоверна и навременна за предотвратяването на много  по-мощен терористичен акт от този в Сарафово!

Извода дали Прокуратурата има принос с действие или бездействие за мотивирането на чужди екстремистки групи да осъществят планирания атентат,остава за Вас и личната Ви отговорност за функционирането на основната ни право-защитна институция!

ПО Т.1:

В началото на 2013 год.възложих на синдикалния секретар по „Правни въпроси и обществени връзки”,адвокат Ве-селин Николов задачата да търси пряк контакт с чужд инвеститор,който има интерес за частично възстановяване на ли- квидирания „Океански риболов” и съвместна дейност в океанския улов на риба,чрез закупуване на траулери и готовност за участие в един бъдещ търг за Концесия на „Рибно пристанище”- Бургас!

По-късно беше намерен инвеститор в лицето на силен финансов фонд от Обединените арабски емирства.От тях- на страна имаше изискване да представим в превод протеста ни до Европейската комисия и Комисията за защита на кон- куренцията,относно реалния статут на пристанището и законовите основания той да е обект на Концесия,като изключи – телна държавна собственост! С разбиране на усилията ни да възстановим дейността и поне 1,000 работни места за мо-ряци /от загубени 3,600/ Фонда изискваше гаранции,че Държавата няма да продължи защитата на частни интереси след незаконната приватизация на пристанището!

Съобразно дадената ми информация,Фонда е възложил на неназована пред мен арабска организация,която има  опит в работата с България и свои влиятелни приятели още от режима на Т Живков,за проверка и становище по нашето предложение.Беше изразена готовност за среща в София с техен упълномощен представител в края на м.декември 2013 год.,която не се състоя по следната причина:

Арабския фонд е информиран,че след лична среща между Бойко Борисов и шефа на ЦРУ Петреъс,при посощение-то му в София е договорено „Рибно пристанище”-Бургас да стане тайна база на секретните служби на САЩ с контролен  обхват от Украйна до Грузия и Иран.Американските служители в базата ще бъдат легитимирани,като представители на акционерите от САЩ – партньори на Цветелина Бориславова /CSIF/.В определени помещения ще бъде монтирана спе- циална техника и апаратура.На пътуващият до Новоросийск и Поти ферибоот също ще има технически оборудвани по – мещения и специална апаратура.Дейността на пристанището за контрабанден износ на оръжие към арабски страни също е бил добре известен на организацията!

Покупката на пристанището и ферибоота са финансирани скрито от американските фондове Грамърси и БАИФ,ко-ито са под пряк контрол на ЦРУ,но Борисов и Бориславова са договорили символичното им акционерно участие в собст-венността на фирмата-купувач на пристанището с цел – финансовите приходи от стопанската дейност на пристанището и кораба да остават в българската страна,за финансиране на ГЕРБ и осигуряване на властови позиции на Борисов!

Моето лично мнение е,че горната информация не може да бъде представена на арабския Фонд без съдействието на бивши служители на Първо главно у-ние на ДС,които подържаха тесни връзки с арабския свят.Самият КИНТЕКС беше специализираната държавна фирма за износ на оръжие и контролирана контрабанда ,създаден от иракския бизнесмен Али Нашат със седалище в Лондон,който се водеше за сътрудник на П Г У,което управляваше дейността.

Контакта с инвеститорите не се състоя и поради внезапната смърт на адвокат Николов,две седмици преди ориен – тировачната дата – края на м.декември!Той получи масиран инфаркт без предходни признаци и без да е боледувал дори 1 ден през 30 годишното ни познанство и приятелство!

Останах с впечатлението,че емиратския Фонд и респ.неназованата арабска организация не се притесняват от евен-туално публично огласяване на престъпните намерения на последната!

В заключение източника на горната информация заяви с тревога,че неговите арабски познати не вярват в промени в статута на пристанището поради преките американски интереси и препоръча да сезирам компетентните органи за реал –ната опасност от изпълнение на заплахата!

ПО Т.2:

Равносилното на съучастие бездействие на Прокуратурата по внесените сигнали за присвояване на изключителна-та държавна собственост – „Рибно пристанище”-Бургас е несъмнено!

С писмо от 14.02.2012 год. Комисията за защита на конкуренцията сезира Главна прокуратура с приложение на Уве-домлението до Европейската комисия за незаконното предоставяне на държавна помощ на частна фирма,чиито собстве-ници са закупили цяло пристанище за цената на един апартамент,след присвояването на Социалния синдикален фонд

/С Б К М/,натрупан с отчисления от моряшките заплати!/ Приложение 1/.

Година по-късно сте сезиран Вие лично с Протест от 11.02.2013 г.за умишленото осуетяване на възложената про – верка от ДАНС и отказа на Прокуратурата да разпореди компетентни следствени действия от подчинената и Н Сл.служба подчинена пряко тогава на отстранения от Съдебната власт зам.главен прокурор Бойко Найденов!/Приложение 2/

Писмото ни до Вас от 7.08.2013 г. за извършена формално инспекция от прокурора от ВКП Серафимова остана без отговор?/Приложение 3/.Почти година след внесения протест,преписка №2486/2012 г. на ВКП е прекратена окончателно без изложени мотиви до жалбодателите – КЗК и Моряшки синдикат „България” за да се обжалва последващият от-каз от следствени действия с образуване на ДП,пред Висшия съдебен съвет и неговия Инспекторат едно корупционно или политически наложено решение на съответния прокурор от ВКП!Подчертавам квалификацията политическо,след по- лучената убедителна информация за продаден национален сувернитет от бившия министър-председател Борисов и зад гърба на гражданите,Народното събрание и европейските ни съюзници от НАТО!

Публичната демонстрация на неговата близост с шефа на ЦРУ говори за достоверност на информацията за тайно  договаряне,НО само едно компетентно и независимо разследване с помощта на европейски експерт може да даде обек- тивен резултат!Германия вече има конкретен опит и позиция относно чистотата в съюзнитеските отношения със САЩ!

Всеки прокурорски отказ за образуване на досъдебно производство при наличието на достатъчно данни да се пред-положи извършено престъпление,както е случая с пр.пр.2486 / 2012 г.е пряко осуетяване на доказването му по законния  ред от прокурора и предпоставка за извършване на новите престъпления от защитените извършители – препродажбата  на „Рибно пристанище”!

Може би е дошъл момента да разпоредите да получим мотивите за прекратяване на горната и поредица други пре- писки за да обжалваме решенията пред Инспектората на ВСС?

ПО Т.3:

По-ясен и убедителен пример от престъпната прокурорска защита на Бойко Борисов,след публичното му признание че е укривал извършителите на убийството на прокурор Николай Колев в период от 8 години,с процесуалното му качество на Помагач едва ли може да се посочи!/Приложение 4/

Сезираното МВР,чрез Народното събрание /г-жа Мая Манолова/ прехвърля отговорността за осуетяването изцяло на сезирания Главен прокурор,който единствен може да изиска сваляне имунитета на Борисов и той да бъде разследван ра-внопоставено,като всеки отговорен за деянията си български гражданин!/Приложение 5/

Протеста ни до ВСС от 2008 год.срещу ексглавния прокурор Борис Велчев и неговите заместници –  Ситнилски и Бой-ко Найденов за отправената закана срещу вдовицата на убития прокурор – „Престани да ровиш по това дело!Ако про-дължиш ще има нови трупове” остана без последствие следващите 4 години!/Приложение 6/

Заканата беше пряко до мен,чрез г-жа Колева,като свидетел за престъпни ,пряки или косвени съучастия на ексглав- ния секретар на МВР Бойко Борисов и Алексей Петров в прикриване убийците на магистрата и активното ми търсене на наказателната им отговорност по законния ред – СЛЕДСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ!

Прокурорската защита на Борисов продължава и във времето на Вашия мандат г-н Главен прокурор до настоящия момент!Единствения резултат от усилията ми да се прилага Закона и НПК равнопоставено за всички български граждани е най-вероятно поръчаният от Борисов или Алексей Петров отговор на сигналите ми до Вас – хвърлени срещу мен и съпругата ми взривни устройства /4 за една седмица/ от известни на МВР извършители,признали деянието си и  оставени без разследване и наказателна отговорност,с протекцията на Вашия заместник Сарафов и министъра на  МВР- Цветлин Йовчев!След внесените до тях протести следват 2 нови взрива!/Приложения 7 и 8/.

Особенно показателна е ролята и зависимостта на Прокуратурата,когато властови личности като Борисов и Петров, след възникнал между тях конфликт,прехвърлят отговорността за извършени безспорно престъпления!

За да не бъда голословен в това твърдение Ви представям конкретен пример,като пряк свидетел: 

Секретарят на Моряшки синдикат „България”,адвокат Веселин Николов,който подържаше постоянен,близък контакт с висш служител от МВР от обкръжението на Бойко Борисов и Цв.Цветанов,в началото на 2010 год. ми докладва,че дове – рително му е дадена следната информация – резултат от вътрешна проверка на МВР по мои сигнали за съучастие на  министър-председателя Бойко Борисов в посочените горе престъпления и прикриването им от зам.главния прокурор по това време,Бойко Найденов:

  1. Проверката е установила,че Алексей Петров е организирал и лично наблюдавал публичния разстрел на прокурор Николай Колев!
  2. Алексей Петров е предал лично на Бойко Борисов устно нареждане на Гл.прокурор Филчев да бъда свален от кон-воя и карциран сам в изолирана килия на транзитния арест след ареста ми 2002 год.,без обяснение на причината и раз- пореждането на Филчев за физическото ми ликвидиране,което Петров е следвало да извърши!
  3. На изпълнителя на вътрешните ремонти на офисите на Синдиката Андрей Андреев /2008 г./ е дадено указание от Алексей Петров,да осигури достъп до помещенията на негов служител за монтиране на подслушвателни устройства!

На адвокат Николов е внушено да ми предаде незабавно горната информация и да ме убеди,че най-бързия начин да бъде „ударен” Петров,като мой личен враг е да дам сведение до МВР,че неговия сътрудник Андреев и искал и получил  лихви за разсроченото плащане на ремонта с 5 месеца в размер от 2 до 3 хил.лева!”Добрият” Борисов вече договорил с Прокуратурата /Бойко Найденов?/ и срещу Андреев вече имало образувано наказателно производство за лихварство с двама „твърди” свидетели.Моите авторитетни показания ще бъдат достатъчни за изготвяне на обвинителен акт и след предявеното обвинение Андреев,за да спаси себе си щял да се „разприказва” за финансовите си отношения с Петров по данните на МВР – пране на пари и организиране на лихварска дейност чрез доверени му лица като Андреев!

Отказах категорично да лъжесвидетелствувам,независимо от публичните ми обвинения срещу Алексей Петров   за съучастие в посочените горе престъпления и желанието ми да бъде осъден,АКО едно обективно разследване докаже че не Борисов,а той лично е организатор и изпълнител!

Извършена от мои приятели неофициална проверка установи,че Андреев няма лични отношения с Петров освен съгражданство /гр.Тетевен/.В ремонтираните от него офиси няма поставени подслушвателни устройства.Заплатената му сума за ремонта е по-ниска с 15% от конкурентните оферти!Разсроченото плащане е с цел запазване на клиенти,които имат временни финансови затруднения!

По-късно научих,че е намерен трети свидетел,Андреев е осъден за лихварство само по добре подготвяните сви-детелски показания,но в обвинителния акт и на процеса не е дори споменато името на Алексей Петров!

Причината да акцентирам този,може би незначителен за Вас случай на „сътрудничество” между МВР и Прокура-турата е живите ми спомени,как бившата Държавна сигурност композираше обвинения срещу неудобни на властта лица   за да прикрива извършени от репресивните и служби престъпления!

Очевидно Бойко Борисов е заучил добре тези методи!

С настоящият Сигнал за заплаха от бъдещ терористичен акт документирам както част от фактите,които могат да го мотивират,така и заплахата срещу гражданите,които сигнализират за извършени престъпления от висши служебни и политически лица!

В тази връзка и заключение Ви прилагам тревожно предупредително писмо от магистрат,завършил право в САЩ с адвокатски права в щат Ню Йорк,който се страхува за живота си след подадени сигнали,засягащи бившия главен про – курор Борис Велчев и може би и Вас лично!/Приложение 9/

 

С УВАЖЕНИЕ:

 

    ПРИЛОЖЕНИЯ: 9 съобразно текста

 

2. Г.ПРОКУРОР-11.02.2013

3. БОГДАНОВА-7.08.2013

4. БОЙКО_БОРИСОВ_-СГП_-_15.11.2010_Г

5. МВР- ИМУНИТЕТ НА Б Б 2013

6. ВСС-ЖАЛБА_СРЕЩУ_ВЕЛЧЕВ_И_СИТНИЛСКИ

7. ГР.ПРОКУРАТУРА-ВЗРИВ

9.АДВОКАТ ГРИГОРОВА Гл.ПРОКУРОР-ФИШ ПОРТ-4.08.14

За (НА)ЛИЧНО 363 Articles
Александър Атанасов

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван